Create Your Account

Viet Voice

Holiday Nail Art Frenzy

by Kimberly Pham | December 26, 2013 | Bookmark +
Merry Christmas and Happy Holidays to all! Here's a round-up of a few of my favorite holiday nail art designs from this season. I also added a few links to some photo and video tutorials near the bottom.
Hayden Nguyen
Nail Plus
Indianapolis
Phuong Luu
Jersey City, N.J.
Dawn Doan
Just for Nails,
Stockbridge, Ga.
Amy Oung
Harmony Nail Studio
Warwick, R.I.
MyAn Doan
Just for Nails,
Stockbridge, Ga.Jessica Hoel
LuvNails
Bellevue, Wash.
Click here for a video tutorial on creating this snowman.

Robert "Nail Guy" Nguyen
Salon Nouveau
Bonsall, Calif.Click here for a step-by-step photo tutorial on creating this gel-polish design.

Thao Nguyen
Santa Monica, Calif.


— Kim

Phỏng Vấn Hoàng Lefty: Tôi Từng Là Một Đầu Bếp!

by Chloe Tram-Anh Tran

Có cơ hội được biết Lefty chỉ mới hơn một năm khi tôi đi dự sự kiện Huấn Nghệ Cố Vấn Việt của hãng A.I.I vào tháng Bảy năm 2015, ấn tượng về anh trong tôi khá rõ nét, là một người có óc khôi hài, thân thiện và rất cởi mở khi chia sẻ về nghề móng.

Load More
a Bobit media brand

Create your free Bobit Connect account to bookmark content.

The secure and easy all-access connection to your content.
Bookmarked content can then be accessed anytime on all of your logged in devices!

Create Account