Close

Viet Voice

#ABSChicago: Hand & Nail Harmony Reformulates Its Acrylic System

by Kimberly Pham | March 27, 2014

Hand & Nail Harmony, the parent company for Gelish gel-polish and Morgan Taylor nail lacquer, reformulated the Hand & Nail Harmony Prohesion Nail Sculpting Powder, a faster setting product with better adhesion, and went from green packaging to blue. The new acrylic system comes in Crystal Clear, Transparent Pink, Vivid White (that is bright), Warm- and Cool-Cover Pink for extensions, and Express White. The company is working on a brighter pink that will launch later this year.

 — Kim

Viet Voice

VietSALON Rooster Nails

by Chloe Anh Trần

Mẫu móng 4-D mừng Xuân Ðinh Dậu của nghệ sĩ móng David Hoàng thật tỉ mỉ với nét hoài cổ khi dùng kỹ thuật sơn mờ làm nền.

Viet Voice

Phỏng Vấn Hoàng Lefty: Tôi Từng Là Một Đầu Bếp!

by Chloe Tram-Anh Tran

Có cơ hội được biết Lefty chỉ mới hơn một năm khi tôi đi dự sự kiện Huấn Nghệ Cố Vấn Việt của hãng A.I.I vào tháng Bảy năm 2015, ấn tượng về anh trong tôi khá rõ nét, là một người có óc khôi hài, thân thiện và rất cởi mở khi chia sẻ về nghề móng.

Load More