Welcome to VietSALON

VietSALON là tạp chí chuyên ngành thẩm mỹ xuất bản hai tháng một lần, cung cấp thông tin về sản phẩm, huấn nghệ, quản lý tiệm và mẫu móng nghệ thuật. VietSALON is published bimonthly and covers salon management, education, products, and nail design.

Khám Phá VietSALON

Read Current Issue

Xem số tạp chí VietSALON mới nhất tại đây.

Find out what's happening now in VietSALON's current digital issue.

View Back Issues

Click ngay và xem lại các số tạp chí VietSALON trong 4 năm qua.

The last 4 years of VietSALON magazine are at your fingertips.

VietSALON Blog

Các bài viết của biên tập viên VietSALON Kim Phạm về kỹ nghệ móng Việt như các chuyến thăm tiệm móng, các buổi hội thảo, sự kiện và khuynh hướng ngành móng. VietSALON Senior Editor Kim Pham blogs about the Vietnamese beauty industry, including salon visits, educational workshops, and industry trends.

Xem các mẫu móng của cuộc thi VietSALON Móng Nghệ Thuật!
See the nail art in our VietSALON Nail Artistry Competition!
Thư Viện Ảnh
Photo GalleryChúc mừng 5 thí sinh chung cuộc!
Congratulations to our finalists!

 • GIẢI THƯỞNG
 • Tài trợ toàn bộ chi phí tham dự Premiere Orlando, June 4-6, 2016
 • Đêm trao giải với sự góp mặt của danh ca Don Hồ
 • $500 tiền mặt & $500 sản phẩm CND
 • Phỏng vấn đặc biệt trên tạp chí VietSALON
 • PRIZES
 • All-expenses-paid trip to Premiere Orlando, June 4-6, 2016
 • Gala party with famous singer Don Ho
 • $500 cash & $500 CND products
 • Featured in VietSALON Magazine
 • And more!
Nhận một năm báo miễn phí –

Get a free, one-year subscription

Subscribe Now
Đăng ký ngay!