Welcome to VietSALON

VietSALON là tạp chí chuyên ngành thẩm mỹ xuất bản hai tháng một lần, cung cấp thông tin về sản phẩm, huấn nghệ, quản lý tiệm và mẫu móng nghệ thuật. VietSALON is published bimonthly and covers salon management, education, products, and nail design.

Khám Phá VietSALON

Read Current Issue

Xem số tạp chí VietSALON mới nhất tại đây.

Find out what's happening now in VietSALON's current digital issue.

View Back Issues

Click ngay và xem lại các số tạp chí VietSALON trong 4 năm qua.

The last 4 years of VietSALON magazine are at your fingertips.

VietSALON Blog

Các bài viết của biên tập viên VietSALON Kim Phạm về kỹ nghệ móng Việt như các chuyến thăm tiệm móng, các buổi hội thảo, sự kiện và khuynh hướng ngành móng. VietSALON Senior Editor Kim Pham blogs about the Vietnamese beauty industry, including salon visits, educational workshops, and industry trends.

Một sự kiện hoàn toàn mới của ngành móng Việt-Mỹ, Mùa Thu, 2016Coming Fall 2016 to Orange County, Calif: A new event for the Vietnamese-American nail industry!

More details coming soon

TÔI MUỐN BIẾT THÊM KEEP ME UPDATED

Nhận một năm báo miễn phí –

Get a free, one-year subscription

Subscribe Now
Đăng ký ngay!