Close

What's New

NuRevolution Lần Ðầu Tham Dự Trade Show

by Chloe Tram-Anh Tran | May 5, 2018

Công ty NuRevolution được thành lập vào cuối năm 2017 bởi những người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong kỹ nghệ móng là Ðô Nguyễn và  Jasmin Quách. Theo anh Ðô Nguyễn thì “sau mo thời gian nghiên cứu về sản phẩm và thử nghiệm thành công, chúng tôi rất hào hứng khi lần đầu tham dự Hội chợ Thẩm Mỹ WBC để giới thiệu những sản phẩm chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu cho thị trường người Việt như dễ dùng, an toàn và tiện lợi đến với các khách hàng.” Hiện tại NuRevolution có các sản phẩm như hệ thống spa chân thuần chay, nước sơn thuần chay và nước sơn gel đồng bộ màu với bột nhúng ể biết thêm chi tiết, xin vào: www.nurevolutioninc.com

Videos

In our video section, watch salon professionals in action, listen to the advice of salon business experts, and tour inside the world’s top salons.

What's New

VietSALON Featured on VBS-TV (Vietnamese)

by Staff

VietSALON managing editor Anh Tran was interviewed on the Nail Show by Chanh Tran on VBS-TV, a Vietnamese-language channel in the U.S. Read more: http://www.nailsmag.com/blogpost/117629/vietsalon-featured-on-vbs-television

Load More