Close

Viet Voice

CND Offers Class in Vietnamese at Premiere Orlando

by Kimberly Pham | May 31, 2012


On Monday, June 4, CND will be offering a class on the "Secrets of Shellac" at Premiere Orlando (this weekend). It will be taught by CND educators Jenna Le and Shelena Robin. Below is more information on the class from the Premiere Orlando show guide.

Secrets of Shellac — Vietnamese
Monday, June 4, 2012
10:00 - 11:30 AM
Room 330 D
Unlock the "Secrets of Shellac" - The original Power Polish™ in this inspirational class. Discover the unlimited color and style opportunities that will satisfy your client's every wish and increase your profits!


If you miss this class, there are plenty of opportunities to speak to educators from many of the major nail companies at their booths. Slowly I'm seeing more Vietnamese-speaking attendees (finally!) and manufacturers are responding to this by bringing Vietnamese-speaking educators to the shows.

Premiere Orlando will take place June 3 to June 4 at the Orlando/Orange County Convention Center (West Complex). For more information on the show, visit http://www.premiereorlandoshow.biz.

— Kim

Viet Voice

VietSALON Rooster Nails

by Chloe Anh Trần

Mẫu móng 4-D mừng Xuân Ðinh Dậu của nghệ sĩ móng David Hoàng thật tỉ mỉ với nét hoài cổ khi dùng kỹ thuật sơn mờ làm nền.

Viet Voice

Phỏng Vấn Hoàng Lefty: Tôi Từng Là Một Đầu Bếp!

by Chloe Tram-Anh Tran

Có cơ hội được biết Lefty chỉ mới hơn một năm khi tôi đi dự sự kiện Huấn Nghệ Cố Vấn Việt của hãng A.I.I vào tháng Bảy năm 2015, ấn tượng về anh trong tôi khá rõ nét, là một người có óc khôi hài, thân thiện và rất cởi mở khi chia sẻ về nghề móng.

Load More