Close

Viet Voice

Cosmoprof 2012: New Precision Nail Lacquers

by Kimberly Pham | July 31, 2012


Family-owned Lamoon Beauty promoted their new Précision nail lacquers. Pictured above are Lamoon Beauty assistant manager Sophia Tran, owners Janine and Don Tran, and Erick Villalobos in sales.Get Loud is a high-energy electric line of bright lacquers, while the Dreamy collection floats the other route with more subdued pastel colors such as Walking on Air (third from the right) and McDreamy (far right).The Sprinkles collection is a delicious blend of frosted colors like Red Velvet Cupcake (third from left) and After Dinner Mints (fourth from left), while the Toxic Love is a darker collection of metallic reds and purples.

— Kim

Viet Voice

VietSALON Rooster Nails

by Chloe Anh Trần

Mẫu móng 4-D mừng Xuân Ðinh Dậu của nghệ sĩ móng David Hoàng thật tỉ mỉ với nét hoài cổ khi dùng kỹ thuật sơn mờ làm nền.

Viet Voice

Phỏng Vấn Hoàng Lefty: Tôi Từng Là Một Đầu Bếp!

by Chloe Tram-Anh Tran

Có cơ hội được biết Lefty chỉ mới hơn một năm khi tôi đi dự sự kiện Huấn Nghệ Cố Vấn Việt của hãng A.I.I vào tháng Bảy năm 2015, ấn tượng về anh trong tôi khá rõ nét, là một người có óc khôi hài, thân thiện và rất cởi mở khi chia sẻ về nghề móng.

Load More