Close

Viet Voice

Special-Edition Gelish Colors Celebrate the Year of the Snake

by Kimberly Pham | December 11, 2012

Gelish celebrates the Year of the Snake with two special-edition soak-off gel-polish colors. Meet the Kings is a shimmering gold while Lady in Red is a vibrant red crème. Both can be worn separately or they can come together to bring you joy and good fortune.

Hand & Nail Harmony regional education manager Thao Nguyen created the two special-edition Gelish colors to celebrate the Lunar New Year, keeping in mind that red and gold hold great significance in Vietnamese culture. “During the New Year, red is everywhere and symbolizes good luck and fortune. Gold represents royalty and wealth,” Nguyen says.

Mark your calendars, the 2013 Year of the Snake starts on Feb. 10. The new Gelish colors will be available starting January. For more information, visit www.gelish.com.

— Kim

Viet Voice

VietSALON Rooster Nails

by Chloe Anh Trần

Mẫu móng 4-D mừng Xuân Ðinh Dậu của nghệ sĩ móng David Hoàng thật tỉ mỉ với nét hoài cổ khi dùng kỹ thuật sơn mờ làm nền.

Viet Voice

Phỏng Vấn Hoàng Lefty: Tôi Từng Là Một Đầu Bếp!

by Chloe Tram-Anh Tran

Có cơ hội được biết Lefty chỉ mới hơn một năm khi tôi đi dự sự kiện Huấn Nghệ Cố Vấn Việt của hãng A.I.I vào tháng Bảy năm 2015, ấn tượng về anh trong tôi khá rõ nét, là một người có óc khôi hài, thân thiện và rất cởi mở khi chia sẻ về nghề móng.

Load More