Create Your Account

Viet Voice

Dripping With Love: Valentine's Day Nails

by Kimberly Pham | February 2, 2017 | Bookmark +

IBD Beauty educator, Lynda Lam (@nailsbylynda) shares a Valentine's Day nail art design using IBD Advanced Wear and IBD Just Gel Polish.

Step 1. After prepping the nails, apply base coat then cure for 30 seconds. Apply two coats of Pretty in Pewter. Be sure to cure for 30 seconds after applying each coat.

Step 2. Create the heart design: Using a nail art brush, design the heart with Lucky Red then flash cure for 10 seconds.

Step 3. Using a nail art brush, outline the heart with Black Lava then draw a barbed wire design to your liking. Flash cure for 10 seconds. Top coat, cure and wipe with cleanser plus.

You can see this design and more on Instagram: @ibdbeauty.

Phỏng Vấn Hoàng Lefty: Tôi Từng Là Một Đầu Bếp!

by Chloe Tram-Anh Tran

Có cơ hội được biết Lefty chỉ mới hơn một năm khi tôi đi dự sự kiện Huấn Nghệ Cố Vấn Việt của hãng A.I.I vào tháng Bảy năm 2015, ấn tượng về anh trong tôi khá rõ nét, là một người có óc khôi hài, thân thiện và rất cởi mở khi chia sẻ về nghề móng.

Load More
a Bobit media brand

Create your free Bobit Connect account to bookmark content.

The secure and easy all-access connection to your content.
Bookmarked content can then be accessed anytime on all of your logged in devices!

Create Account