Sau hơn 40 năm điều hành Rudolph International, Jim và Louise Rudolph đã thông báo nghỉ hưu và giao lại công ty cho nhân viên lâu năm Eric Nguyễn và quản lý điều hành Shelley Taylor tiếp tục vận hành.

Soft Touch là dòng sản phẩm chăm sóc móng lâu năm trực thuộc công ty Rudolph International Inc. Nay với sự về về hưu của những người chủ nguyên thủy, công ty kế nhiệm sẽ tiếp tục vận hành và sản xuất dòng sản phẩm này là E&M Pro Manufacturer LLC do anh Eric Nguyễn và chị Misty Nguyễn làm chủ. Anh Eric là nhân viên của Soft Touch hơn 30 năm trước khi anh mua lại công ty này. Họ cũng mời người quản lý lâu năm là Shelley Taylor-Wilson tiếp tục ở lại làm việc. "Với tổng cộng hơn 60 năm kinh nghiệm của những người đã từng làm việc cho Soft Touch cộng lại, chúng tôi tự tin sẽ mang lại thêm nhiều sản phẩm tốt hơn nữa cho ngành móng." anh Eric Nguyen- chủ nhân mới của Soft Touch chia sẻ.

Thông tin chi tiết, xin vào: www.softtouchnailproducts.com